Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το εναλλακτικό δίκτυο ανταλλαγής Μελεκούνι;
Είναι ένα δίκτυο ανθρώπων που ανταλλάσουν προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Μελεκούνι ονομάζεται η μονάδα ανταλλαγής από το ένα μέλος στο άλλο. Το ποσό ανταλλαγής καταγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, όπου κάθε μέλος μπορεί να αναζητήσει ή να καταχωρήσει υπηρεσίες ή προϊόντα. Σκοπός είναι η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα και η υποστήριξη ηθικής μεταξύ των μελών της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτό δεν είναι ανταλλαγή;
Όχι, σε μια ανταλλαγή 2 άνθρωποι ανταλλάζουν μεταξύ τους δυο αγαθά με την ίδια περίπου αξία. Στο ΔΑΡ με τα Μελεκούνια μπορείς να συνδιαλέγεσαι  με διαφορετικούς ανθρώπους, είτε για να αγοράσεις αγαθά, είτε υπηρεσίες που μπορεί να έχουν διαφορετική αξία.

Μελεκούνια και ευρώ (ή δραχμές ποιος ξέρει) είναι το ίδιο;

  • Όχι γιατί για να ξοδέψεις τα ευρώ πρέπει να τα έχεις. Ενώ στο ΔΑΡ  ξεκινάς με μηδέν στο λογαριασμό σου και μπορείς να ξοδέψεις κατ’ ευθείαν.
  • Όχι γιατί τα μελεκούνια δεν μετατρέπονται σε ευρώ.
  • Όχι γιατί είναι ένα τοπικό νόμισμα που δε χρησιμοποιείται εκτός του δικτύου.
  • Όχι γιατί δεν κεφαλαιοποιείται, δεν τοκίζεται και δεν αποταμιεύεται, υπάρχει σε επαρκή ποσότητα και κανείς δεν μπορεί να μονοπωλήσει το απόθεμα χρημάτων για να κερδοσκοπήσει.

Ποιός φτιάχνει τις τιμές;
Τα μέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν την τιμή που τους ικανοποιεί ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις δυσκολίες που απαιτεί η συναλλαγή. Αυτό όμως είναι κάτι που μόνο η προσωπική εμπειρία και η χρήση του νομίσματος μπορεί να φέρει. Για τα αντικείμενα συνήθως προτιμάται η σύγκριση με το ευρώ αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Ποιά είναι η Νομική μορφή του Δικτύου;
Το Δίκτυο Μελεκούνι δεν έχει νομική μορφή, αλλά αποτελεί ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Τα μέλη του Δικτύου με την αίτησή τους για συμμετοχή στο Δίκτυο αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του. Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά, ενώ για την διαχείριση προβλέπεται ο ορισμός συντονιστικής ομάδας που με τη σειρά της ορίζει το συντονιστή και τον υπεύθυνο διαχείρισης συστήματος.
Το Δίκτυο Μελεκούνι έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών του, τα οποία φέρουν τα ίδια την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που διακινούνται και βέβαια ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές και άλλες Αρχές.

Υπάρχει η μονάδα Μελεκούνι σε φυσική μορφή;
Όταν γίνεται μία συναλλαγή πρόσωπο με πρόσωπο, οι συναλλασσόμενοι ανταλλάσουν ένα απόκομμα που πρέπει να έχουν στην κατοχή τους, όπου αναγράφονται οι μονάδες Μελεκούνια που ανταλλάσουν.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος του δικτύου;
Εγγράφεστε στην ιστοσελίδα και περιμένετε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Υπάρχει όριο συναλλαγής;
Ναι. Δεν μπορείτε να κατέχετε πάνω από 150 μελεκούνια και να οφείλετε πάνω από 150 μελεκούνια.

Δεν υπάρχει πρόβλημα αν ο λογαριασμός μου έχει αρνητικό πρόσημο;
Όχι γιατί όλοι ξεκινάμε με μηδενικό λογαριασμό. Αν εγώ πληρώσω 100 μελεκούνια στον Γιάννη για μια κιθάρα, τότε ο λογαριασμός του Γιάννη γίνεται θετικός κι ο δικός μου αρνητικός. Με τη σειρά μου, θα πουλήσω τη μαρμελάδα μπανάνα 10 μελεκούνια σε άλλους ανθρώπους και θα επαναφέρω το λογαριασμό μου. Οπότε αναγκαστικά μέσα στο ΔΑΡ κάποια μέλη θα έχουν θετικό πρόσημο στο λογαριασμό τους και μερικά αρνητικό. Το σύνολο όλων τον λογαριασμών θα πρέπει να είναι μηδέν.

Μπορώ να μείνω επ’ αόριστον με αρνητικό πρόσημο; 
Το όριο είναι μεταξύ -150  έως 150. Εάν κάποιος φτάνει στο όριο τότε το σύστημα του θυμίζει τους κανόνες.

Τι με εμποδίζει από το να εγκαταλείψω το ΔΑΡ με αρνητικό πρόσημο στο λογαριασμό μου;
Η συμμετοχή στο ΔΑΡ από μόνη της είναι μια δέσμευση που κάνεις απέναντι σε όλη την ομάδα ή την κοινωνία που χρησιμοποιεί  το νόμισμα. Παρ’ όλα αυτά στο ΔΑΡ μεταξύ των ανθρώπων που συναντιούνται και συνδιαλέγονται η εμπιστοσύνη χτίζεται την ίδια στιγμή και ως ηθική δέσμευση. 

Ποιά εγγύηση υπάρχει στην ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται;
Καμία. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Υπάρχει  συνδρομή για τα μέλη του δικτύου;
Κάθε μέλος χρεώνεται με 1 Μελεκούνι το μήνα για όσο διάστημα είναι ενεργό μέλος του δικτύου. Οι συνδρομές συγκεντρώνονται στον αποθεματικό λογαριασμό.

Ποιός είναι ο διαχειριστής;
Ο διαχειριστής ορίζεται από την συνέλευση του δικτύου και εναλλάσσεται.

Ποιός παίρνει τις αποφάσεις για αλλαγές ή τροποποιήσεις;
Η συνέλευση φυσικά. Γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένο τόπο. Τα μέλη του δικτύου ειδοποιούνται έγκαιρα για την μέρα και την ώρα της συνέλευσης.

Πώς εξασφαλίζεται το σύστημα από απάτες;
Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα και δικλείδες ασφαλείας που θωρακίζουν το σύστημα και εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να το εκμεταλλευτούν ως εξής:
Κάθε μέλος μπορεί να ανοίξει ένα και μόνο λογαριασμό αφού η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται προσωπικά και με τη προσκόμιση φωτογραφίας.
Κάθε μέλος θα έχει ένα πιστωτικό όριο 150 Μελεκούνια.
Οι λογαριασμοί είναι ανοικτοί σε όλα τα μέλη και κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να δει τους λογαριασμούς αυτών με τους οποίους θέλει να έχει συναλλαγή.
Μετά από κάθε συναλλαγή, παράλληλα με τη διαδικασία πίστωσης του λογαριασμού ενός μέλους, θα γίνεται ποιοτική αξιολόγηση από τον αποδέκτη των υπηρεσιών ή προϊόντων.
Η συνέλευση των μελών του Δικτύου μπορεί να αποφασίσει επιπλέον μέτρα.
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής του συστήματος θα παρακολουθεί τις συναλλαγές και θα ενημερώνει τα μέλη του Δικτύου αν χρειαστεί.

Τι έχει να κερδίσει κάποιος από τη συμμετοχή του στο δίκτυο Μελεκούνι;
Το Δίκτυο Μελεκούνι δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και σε επιχειρήσεις να συμμετέχουν δημιουργικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής μας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, αποκλειστικά στα άλλα μέλη του Δικτύου.
Με τη συμμετοχή του στο Δίκτυο ένα φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση μπορεί να προσφέρει εργασία, προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οι οποίες θα αμειφθεί με μονάδες Μελεκούνια, πιστώνοντας έτσι το λογαριασμό του. Η πίστωση σε μονάδες Μελεκούνια στην πράξη σημαίνει ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα, πάντα μέσα στα όρια του συγκεκριμένου Δικτύου, να αναζητήσει με τη σειρά του υπηρεσίες ή προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα από άλλα μέλη του Δικτύου και να τα «πληρώσει» με μονάδες Μελεκούνια.
Στο Δίκτυο Μελεκούνι όλες οι συναλλαγές γίνονται με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των μελών του, με ίσους όρους και από την ίδια βάση. Το ίδιο το σύστημα βάζει φραγμό στη συσσώρευση. Για να αποκτήσουν Μελεκούνια τα μέλη του Δικτύου χρειάζεται να ξεκινήσουν μια συναλλαγή και να είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα για αξιοποίηση από τα άλλα μέλη του δικτύου.