Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.

Αρχές λειτουργίας του Δικτύου ανταλλαγών Ρόδου "Μελεκούνι"

Η συλλογικότητα  Μελεκούνι – ΔΑΡ στηρίζει τη λειτουργία της στις εξής αρχές:

 • Αρχή αυτονομίας: Το Μελεκούνι – ΔΑΡ ορίζει από μόνο του τη λειτουργία του και τη δραστηριότητά του.
 • Αρχή αυτοτέλειας: Το Μελεκούνι – ΔΑΡ λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος, τους θεσμούς του και τα κόμματα και επιτυγχάνει αυτοτελώς τις δραστηριότητές του.
 • Αρχές ισοτιμίας και ισότητας: Το Μελεκούνι –ΔΑΡ ανήκει στα μέλη του, όλοι και όλες είναι ίσοι και δεν υπάρχουν προνόμια και ιεραρχίες.
 • Αρχή ισηγορίας: όλα τα μέλη είναι ελεύθερα να εκφράζουν την άποψη τους στη γενική συνέλευση.
 • Αλληλεγγύη: το πνεύμα των συναλλαγών δε πρέπει να στηρίζεται στις κλασσικές εμπορικές αρχές που σκοπό έχουν το ατομικό κέρδος, αλλά στην αλληλέγγυα και εθελοντική προσφορά των μελών του δικτύου.
 • Διαφάνεια: όλες οι συναλλαγές και οι λογαριασμοί είναι εμφανείς στα μέλη του δικτύου.
 • Όλες οι διαδικασίες είναι ανοιχτές και τα μέλη ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της συλλογικότητας όπου γίνονται οι συζητήσεις και η επικοινωνία μεταξύ των μελών.
 • Η συλλογικότητα δεν αποκλείει τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, αλλά αποκλείει την οποιαδήποτε ανάμειξη αυτών στην εσωτερική λειτουργία της.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Ονομασία νομίσματος: Μελεκούνι
 2. Το εναλλακτικό νόμισμα έχει ενδεικτική ισοτιμία με το ευρώ ένα προς ένα.
 3. Το Μελεκούνι λειτουργεί ως άτυπη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται στη Ρόδο, με σκοπό τη διευκόλυνση φιλικών ανταλλαγών μεταξύ των Μελών του, χρησιμοποιώντας ως μέσο το «Μελεκούνι».
 4. Τα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών ή άνω για να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα.
 5. Κάθε μέλος έχει μια κάρτα με φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο του και έναν κωδικό. Κατά την εγγραφή του το μέλος, για μία μόνο φορά, δίνει ένα ευρώ (1€) για έξοδα εκτυπώσεων, αναλώσιμων, αγορά domain name κτλ. Για το λόγο αυτό τηρείται βιβλίο εσόδων/εξόδων του δικτύου, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του κάθε μέλους εφόσον το επιθυμεί. 
 6. Κάθε μέλος έχει ένα λογαριασμό στη σελίδα της συλλογικότητας και ένα κωδικό διαχείρισης.
 7. Οι συναλλαγές μεταξύ των μελών γίνονται αποκλειστικά με το ορισμένο από τη συλλογικότητα εναλλακτικό νόμισμα «Μελεκούνι».
 8. Όλοι οι λογαριασμοί ξεκινάνε από το μηδέν και ο λογαριασμός κάθε μέλους κινείται με κατώτατο  όριο -150 και μέγιστο όριο +150 Μελεκούνια. Για τα νέα μέλη το όριο ορίζεται στα -50 και με την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής προσφοράς υπηρεσίας/προϊόντων, διαμορφώνεται στα -150. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανάγκες αύξησης ή μείωσης των ορίων, αυτή πραγματοποιείται έπειτα από γενική συνέλευση.
 9. Κάθε μέλος χρεώνεται με 1 Μελεκούνι το μήνα για όσο διάστημα είναι ενεργό μέλος του δικτύου. Οι συνδρομές συγκεντρώνονται στον αποθεματικό λογαριασμό.
 10. Το εναλλακτικό νόμισμα «Μελεκούνι» δε μπορεί να τοκιστεί ή να κεφαλαιοποιηθεί, δηλαδή δε μετατρέπεται και δεν ανταλλάσσεται σε ευρώ.
 11. Οι συναλλαγές των μελών εκτός της άμεσης ανταλλαγής γίνονται αποκλειστικά με εναλλακτικό νόμισμα.
 12. Αποταμίευση και κινήσεις των εναλλακτικών μονάδων γίνονται στο λογαριασμό κάθε μέλους.
 13. Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του δικτύου και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από το όνομα του προφίλ τους. Απαγορεύεται ρητά η χρήση εκτός δικτύου των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων των μελών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των μελών.
 14. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών τους και του κωδικού πρόσβασης και είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό τους.
 15. Οι τρόποι συναλλαγής ανάμεσα στα μέλη γίνονται ηλεκτρονικά  και είναι ορατές από όλα τα μέλη της συλλογικότητας.
 16. Αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των αγαθών/υπηρεσιών της συλλογικότητας έχουν τα μέλη της.
 17. Διαφωνίες και διαφορές μεταξύ των μελών λύνονται με τη βοήθεια της κατάλληλης ομάδας που έχει ορίσει η συλλογικότητα.
 18. Κανένα μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί κάποια συναλλαγή που δε θέλει.
 19. Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Μελεκουνιού ή της ιστοσελίδας του Μελεκουνιού για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή για σκοπούς ξένους προς τους σκοπούς και τις αρχές του Μελεκουνιού. Το Μελεκούνι διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα μέλος ή το περιεχόμενο.
 20. Η χρήση οποιασδήποτε έρευνας/εργασίας επιτρέπεται μετά από άδεια και αναφορά της πηγής.
 21. Η γενική συνέλευση  διατηρεί το δικαίωμα να σβήσει λογαριασμούς που είναι αποδεδειγμένα ανενεργοί περισσότερο από ένα χρόνο. 
 22. Για να αποχωρήσει ένα μέλος πρέπει να επαναφέρει το υπόλοιπο τού λογαριασμού του στο 0.
 23. Η γενική συνέλευση ή ο διαχειριστής της σελίδας συλλογικότητας, έχει το δικαίωμα να σβήσει αναρτήσεις που έχουν περιεχόμενο ρατσιστικό – φυλετικό ή αντιπεριβαλοντικό.
 24. Το Μελεκούνι διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Μελεκουνιού.
 25. Τα μέλη του Μελεκουνιού ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον συνέλευση, παζάρι ή δράση του δικτύου ανά μήνα.
 26. Δεσμεύεστε να τηρείτε τους παραπάνω  όρους χρήσης. Για όποιον/-α θα ήθελε να υποβάλει ερωτήσεις ή παράπονα προς το Μελεκούνι χωρίς να είναι μέλος του Δικτύου, παρακαλούμε γράψτε το μήνυμά σας στο [email protected]